• Departament jurídic
  • Assessorament Jurídic general a la persona i a l’empresa.
  • Constitucions, modificacions i dissolucions de societats.
  • Contracte i tramitació d’escriptures de compravendes.
  • Arrendaments urbans.
  • Gestions de Registres Públics, Registre Civil, registres de la propietat.
  • Separacions i divorcis. Herències.
  • Assumptes Judicials.
Dades Legals ˇ Tel. 93 862 61 00 ˇ agc@agc.cat ˇ Disseny web Barcelona: Montaweb.com