• Departament fiscal-comptable
  • Assessorament fiscal de l’empresa i gestiķ dels impostos.
  • IAE, Cens, IVA i IRPF en tots els rčgims.
  • Confecciķ mensual de l’Intrastat i trimestral de les operacions intracomunitāries.
  • Cālcul i confecciķ de l’Impost sobre Societats així com els Comptes Anuals pel Registre Mercantil.
  • Declaraciķ de Renda i Patrimoni.
  • Confecciķ i legalitzaciķ de llibres oficials.
  • Trāmits i assistčncia a inspeccions Fiscals.
  • Assessorament Permanent en matčria fiscal, comptable i tancament d’exercici.
  • Estudi d’inversions i anālisis econōmica i financera.
Dades Legals ˇ Tel. 93 862 61 00 ˇ agc@agc.cat ˇ Disseny web Barcelona: Montaweb.com