• Auditoria de comptes
  • Auditoria legal de comptes (supòsits obligatoris establerts per llei).
  • Informe especial d’auditoria: augments de capital amb càrrec a reserves, per compensació de crèdits, etc.
  • Auditoria operativa i de gestió.
  • Valoració d’empreses.
  • Valoració d’accions i participacions.
  • Estudis econòmics, financers i de gestió.
  • Revisions parcials.
  • Auditoria de l’àrea fiscal.
Dades Legals ˇ Tel. 93 862 61 00 ˇ agc@agc.cat ˇ Disseny web Barcelona: Montaweb.com